handless seitai

ĐẶT CHỖ NGAY

BÀI VIẾT BLOG

2024.01.14 Về Chúng Tôi

Một trong những lợi ích của việc điều trị bằng phương pháp Seitai là có thể nhìn nhận một cách khách quan tình trạng của cơ thể

🧐Cơ thể bạn đang ở trạng thái nào, khác biệt bao nhiêu so với trạng thái bình thường?
❓Trạng thái bình thường là gì?

Tôi không có nhiều dấu hiệu để so sánh với bản thân mình với người khác nên tôi nghĩ tình trạng hiện tại của mình là bình thường.

✅Bạn sẽ có thể cảm nhận được phạm vi chuyển động của khớp bằng cách kiểm tra cơ thể trước và sau khi điều trị.

Phạm vi chuyển động của khớp là một chỉ số quan trọng để chữa bệnh cho cơ thể👍👍

😣Nếu bạn có thể hiểu được điều này, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như “Ồ, cơ thể tôi ngày càng cứng hơn” và “Cử động của tôi ngày càng tệ hơn.”

👉Hãy dành thời gian để đối diện với cơ thể của bạn ☺️

Time Line

Choose time line

ĐẶT CHỖ NGAY